חלק מהמידע הנדרש חסר בקובץ נתוני תצורת האתחול - 0xc0000034

Boot Configuration Data File Is Missing Some Required Information 0xc0000034אם קיבלת מחשב הזקוק לתיקון, חלק מהמידע הנדרש חסר בקובץ נתוני תצורת האתחול, 0xc0000034, עיין בהודעה זו.

בקובץ נתוני תצורת האתחול חסר מידע נדרש - 0xc0000034. זוהי שגיאה נפוצה שיכולה להתרחש כאשר המחשב שלך אינו מוגדר כהלכה. יש כמה דברים שאתה יכול לעשות כדי לתקן שגיאה זו. ראשית, תצטרך לבדוק את הגדרות ה-BIOS כדי לוודא שסדר האתחול נכון. ה-BIOS הוא הדבר הראשון שהמחשב שלך קורא כשהוא מופעל, לכן חשוב שסדר האתחול יהיה נכון. אם ה-BIOS אינו מוגדר כהלכה, ייתכן שתראה שגיאה זו. לאחר מכן, תצטרך לבדוק את קובץ נתוני תצורת האתחול עצמו. קובץ זה ממוקם בספריית Windows. כדי לבדוק את הקובץ הזה, תצטרך להשתמש בשורת הפקודה. כדי לעשות זאת, לחץ על התחל ולאחר מכן הקלד 'cmd' בתיבת החיפוש. בשורת הפקודה, הקלד 'cd windows' והקש Enter. לאחר מכן, הקלד 'הקלד boot.ini' והקש Enter. אם אתה רואה את הודעת השגיאה 'חלק מהמידע הנדרש חסר בקובץ נתוני תצורת האתחול - 0xc0000034

רשום פופולרי